Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárna komisia 2

11. 11. 2009
ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 11.11.2009
 
 
Na zasadnutí DK THBÚ zo dňa 11.11.2009 bolo preriešené nasledovné:
 
1.) Podanie protestu hráča M.Habánika (EXOTI) zo dňa 02/11/2009
k stretnutiu 7. kola THBL Nová Dubnica – Exoti.
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Protest sa zamieta, nakoľko neboli splnené náležitosti podania protestu podľa článku 501-SP/Námietky.
 
 
2.) Dodatočné potrestanie hráča M.Habánika (EXOTI) v stretnutí 7. kola THBL Nová Dubnica – Exoti na základe podnetu na prerokovanie od vedúceho THBL zo dňa 03/11/2009.
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa Sadzobníka trestov bod 6,písmeno b.)
-          ZČ: 8 mesiacov NEPODMIENEČNE
-          FP: 23€
 
 
3.) Pochybenie rozhodcu D. Bludoviča v stretnutí 7. kola THBL Nová Dubnica – Exoti.
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
DK THBÚ posunula všetky dostupné informácie na prerokovanie RK THBÚ, RK THBÚ následne rozposlala vyjadrenie – „Na zasadaní rozhodcovskej komisie zo dňa 11.11.2009 bol riešený zápas 7. kola THBL Nová Dubnica – Exoti kde bolo zistené pochybenie rozhodcu Bludoviča ktorý bol za toto riešený podľa sadzobníka trestov bod 8 písmeno a) podľa čoho mu bol udelený trest pokuta 4 eurá a zastavená činnosť na 4 kolá THBL a to konkrétne na 9.kolo, dohrávky v utorok 17.11., 10. a 11. kolo THBL.“
S pozdravom rozhodcovská komisia THBL
                                                                                              Miroslav Mendel , Martin Nosek
 
 
V Trenčíne, 16.11.2009
DK THBÚ: M.Krist,M. Smolka, M.Kramár
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.