Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárna komisia 4/2010

19. 11. 2010

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 19.11.2010

 

 

Na zasadnutí DK THBÚ zo dňa 19.11.2010 bolo preriešené nasledovné:

 

1.) Riešenie prípadu nedohratia stretnutia 9. kola THBL EXOTI - FALCONS dňa 13.11.2010.

a.) DK THBL riešila previnenie družstva EXOTI - nedohratie tohto stretnutia z ich strany.

b.) DK THBL ďalej postúpila prípad na RK THBL - pochybenie rozhodcov v tomto stretnutí.

c.) DK THBL ďalej postúpila prípad ŠTK THBL - rozhodnutie o ďalších náležitostiach stretnutia.

 

a.) ROZHODNUTIE DK THBÚ – družstvo EXOTI:

Podľa sadzobníka trestov B KOLEKTÍVY bod 4 písmeno a).

ZČ:  1 stretnutie PODMIENEČNE so skúšobnou dobou do 30.6. 2011 vrátane.

-      FP: 3€

-      Proti tomuto rozhodnutiu sa družstvo môže odvolať do 15 dní od doručenia.

 

b.) ROZHODNUTIE pre RK THBÚ – rozhodcovia Šubert, Minárik:

Rozhodnutie vydá RK THBL v stanovenej určenej lehote.

 

c.) ROZHODNUTIE pre ŠTK THBÚ – ďalšie náležitosti:

- Stretnutie sa bude dohrávať od času 14:03 tretej tretiny.

Termín dohrávky: určí ŠTK THBL

 

 

2.) Prerokovanie nepodmienečného trestu na základe podania odvolania dňa 16/11/2010 od hráča M.Ďuriša (PIRATES). V stretnutí 1.kola THBL PIRATES – MARSBORO dňa 18.09.2010 mu bol udelený TH za napadnutie hlavy a krku.

 

ROZHODNUTIE DK THBÚ:

Pôvodný trest:

Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.) a sadzobníka trestov bod 5 písmeno c.

-       ZČ: 4 mesiace NEPODMIENEČNE

-       FP: 17€

Pozmenený trest:

-       ZČ: 2 mesiace NEPODMIENEČNE + 2 mesiace PODMIENEČNE so skúšobnou dobou do 30.06. 2011 vrátane.

 

 

V Trenčíne, 19.11. 2010

 

DK THBÚ:      M.Krist, M. Kramár, M.Smolka

RK THBÚ:      M. Nosek, M.Mendel

ŠTK THBÚ:   R. Kadlecaj, M. Skúpy

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.