Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárna komisia 5/2010

17. 3. 2011

 

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 16.03.2011
 
Na zasadnutí DK THBÚ zo dňa 16.03.2011 bolo preriešené nasledovné:
 
1.) Potrestanie hráča J. Struhára (DETROIT) v stretnutí 12.kola THBL
DETROIT – KSD NOVÁ DUBNICA dňa 13/03/2011 mu bol udelený TH /hodenie hokejky smerom k protihráčovi - žiadneho protihráča netrafil/.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno b).
-       ZČ: 2 stretnutia NEPODMIENEČNE
-       FP: 13€
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia.
 
2.) Podanie žiadosti družstva PIVOŇKA zo dňa 13/03/2011 o odpustenie trestu hráčovi J.Korienkovi /Nešportové správanie - vulgárne, opakované nešportové správanie-vulgárne a vyhrážanie sa fyzickým napadnutím rozhodcovi(OT, OK, DT)/.
PôVODNÉ ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa sadzobníka trestov bod 6 písmeno a).
-       ZČ: 8 mesiacov NEPODMIENEČNE
-       FP: 20€
ROZHODNUTIE DK THBÚ na základe žiadosti:
Podľa Disciplinárneho poriadku, článok 5, bod 13.
-       ZČ: 5mesiacov NEPODMIENEČNE + PODMIENEČNE zastavenie činnosti so skúšobnou dobou na 16 mesiacov (do 13/07/2012 vrátane).
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč nemôže odvolať.
 
3.) Prešetrenie podnetu za neprístojné správanie sa hráča M.Doba (DETROIT) v stretnutí 12. Kola THBL DETROIT – KSD NOVÁ DUBNICA dňa 13/03/2011.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa Disciplinárneho poriadku, článok 3, bod1.
-       ZČ: PODMIENEČNÉ zastavenie činnosti hráča M.Doba so skúšobnou dobou na 12 mesiacov (do 16/03/ 2012 vrátane).
Ak dôjde počas skúšobnej doby k previneniu podľa bodu 4,5 alebo 6 sadzobníka trestov DP, pôvodný podmienečný trest je stanovený na strednú hranicu trestu v týchto bodoch.
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia.
 
Poznámka: DK THBÚ ďalej posunula všetky dostupné informácie k prípadu v bode 3.) na prešetrenie aj Rozhodcovskej Komisii THBÚ.
 
 
                                                                                           
V Trenčíne, 16.03. 2011

DK THBÚ: M.Krist, M. Kramár, M.Smolka

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.