Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárna komisia 6/2010

15. 4. 2011

 

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 14.04.2011
 
Na zasadnutí DK THBÚ zo dňa 14.04.2011 bolo preriešené nasledovné:
 
1.) Preriešenie udelenia trestu TH hráčovi M. Kozákovi (WINNERS) v stretnutí 15.kola THBL WINNERS – EXOTI 10/04/2011, ktorý mu bol udelený za Pokus o úder hlavou.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Previnenie “Pokus o úder hlavou “ sa nepreukázalo. Hráčovi M. Kozákovi (WINNERS) nebude trest TH zaznamenaný do štatistík.
 
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia.
 
Poznámka:           DK THBÚ ďalej odovzdala všetky dostupné informácie k prípadu v bode 1.)
RK THBÚ a ŠTK THBÚ.
 
 
 
2.) Prešetrenie podnetu od predsedu ŠTK ku stretnutiu 16. kola THBL PIRATES - PIVOŇKA zo dňa 10/04/2011 v súlade s DP Článok 5 písmeno c).
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podaný podnet od predsedu ŠTK v súlade s DP Článok 5 písmeno c) sa preukázal  ako oprávnený. Bolo preukázané previnenie kolektívu PIRATES – “Neoprávnený štart neregistrovaného hráča na začiatku stretnutia“ a tým družstvo PIRATES nesplnilo nutnú podmienku na zahájenie stretnutia lebo nemalo k dispozícii dostatočný počet hráčov na zahájenie stretnutia.
DK THBÚ trestá kolektív PIRATES podľa sadzobníka trestov B KOLEKTÍVY bod 6.
-      FP: 10€
-       Rozhodnutie o výsledku stretnutia DK THBÚ postupuje ŠTK THBÚ.
 
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa kolektív môže odvolať do 14 dní od doručenia na vyšší orgán a to DK SHbÚ, Junácka 6, Bratislava PSČ: 83280.
                                                                                 
V Trenčíne, 15.04. 2011

DK THBÚ: M.Krist, M. Kramár, M.Smolka

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.