Choď na obsah Choď na menu
 


Rozhodcovská komisia 21.4.2011

27. 4. 2011

 

 

 

Zasadanie rozhodcovskej komisie z 21.4.2011
 
Na zasadaní rozhodcovskej komisie zo dňa 21.4.2011 bol riešené:
-          Vyplatenie rozhodcov a časomiery za 16. A 17. kolo THBL
-          Nasadenie rozhodcov na 18. a 19. kolo THBL
-          Pri kontrole registračiek v zápase dohrávka 15. kola THBL z 10.4.2011 Winners – Exoti bolo zistené, že hráč Exotov Gabriš nemal podpísaný registračný preukaz. Nakoľko tento hráč bol dohlásený na súpisku mužstva k 10.3.2011 a nastúpil s nepodpísaným registračným preukazom na zápasy 12., 13., 14. a 16. kola THBL sa všetci rozhodcovia týchto zápasov dopustili priestupku neskontrolovania alebo zlého skontrolovania registračných preukazov, za čo sú dodatočne riešení všetci rozhodcovia týchto zápasov podľa sadzobníka trestov bod 8 písmeno a) podľa čoho im bol udelený trest pokuta 1 euro každému rozhodcovi za každý zápas a to konkrétne: Jankovský 5 euro, Kadlecaj 2 eurá, Bludovič 1 euro. Týmto chcem zároveň upozorniť všetkých rozhodcov na zodpovednú kontrolu registračných preukazov a zodpovedné plnenie si všetkých povinností rozhodcov a ak sa zistí opakovanie podobných prípadov bude sa postupovať prísnejšie a s vyššími trestami.
-          Zápas dohrávka 15. kola THBL z 10.4.2011 Winners – Exoti, bola riešená sťažnosť mužstva hostí zo zápisu na udelenie trestov pre hráčov Habánik a Laco za opustenie hráčskej lavice počas šarvátky. Vyjadrenie RK: Hráči Habánik a Laco preukázateľne počas šarvátky opustili hráčsku lavicu za čo boli potrestaní podľa pravidla 547 ktoré hovorí:
-           
            547 - HRÁČ OPUSTÍ HRÁČSKU ALEBO TRESTNÚ LAVICU POČAS ŠARVÁTKY
 
              Nijaký hráč nesmie kedykoľvek počas šarvátky opustiť hráčsku alebo trestnú lavicu.
              Prvému hráčovi, ktorý počas šarvátky opustí hráčsku alebo trestnú lavicu, bude                    uložený:
              - dvojitý menší trest (2 + 2)
              - osobný trest do konca stretnutia (OK)
              Ďalšiemu hráčovi alebo hráčom, ktorí počas šarvátky opustia hráčsku alebo trestnú                    lavicu, musí byť uložený:
              - osobný trest (10)
 
              Šarvátkou sa rozumie aj strkanica hráčov za ktorú nemusí byť priamo vylúčený žiadny hráč. Za vyvolanie šarvátky spôsobené napadnutím hráča zozadu bol za tento faul udelený trest 2+10 čo bolo posúdené správne. Jediným zisteným pochybením v tomto prípade bolo, že rozhodcovia mali určiť presné poradie hráčov, ktorí opustili hráčsku lavicu a prvému bol udelený trest správne a tomu druhému mal byť udelený osobný trest (10). Dodatočné preklasifikovanie trestu pre druhého hráča je v kompetencii ŠTK.          
 
 
 
                                                      S pozdravom predseda RK THBL

                                                                  Miroslav Mendel

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.