Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 11/2011

18. 5. 2012

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 17.5.2012
 
Na zasadnutí DK THBÚ dňa 17.5.2012 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Potrestanie hráča J. Matejku (WINNERS) v stretnutí 1. Semifinále play-off THBL WINNERS – RAMS zo dňa 12/05/2012. Bol mu udelený trest VT+OK za bodnutie protihráča bez zranenia.
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) – fyzické napadnutie bez zranenia.
-       ZČ: 6 stretnutí NEPODMIENEČNE
-       FP: 14€ (40%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
2.)Potrestanie hráča R. Šlosára (WINNERS) v stretnutí 1. Semifinále play-off THBL WINNERS – RAMS zo dňa 12/05/2012. Bol mu udelený trest VT+OK za napadnutie protihráča bez zranenia.
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) – fyzické napadnutie bez zranenia.
-       ZČ: 2 stretnutia NEPODMIENEČNE + 2 stretnutia PODMIENEČNE do 31.12.2012
-       FP: 14€ (40%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
 
 
V Trenčíne, 17.5.2012
DK THBÚ: M. Krist, M. Bračík, M. Smolka