Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 12/2011

25. 5. 2012

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 24.5.2012
 
Na zasadnutí DK THBÚ dňa 24.5.2012 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Potrestanie hráča N. Ondrášika (RAMS) v stretnutí 3. Semifinále play-off THBL WINNERS – RAMS zo dňa 20/05/2012. Bol mu udelený trest VT+OK za nedovolenú hru lakťom.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) – fyzické napadnutie bez zranenia.
-       ZČ: 5 stretnutí NEPODMIENEČNE
-       FP: 14€ (40%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
2.)Potrestanie hráča L. Šuberta (STAP) v stretnutí 4. Semifinále play-off THBL NEMŠOVÁ – STAP zo dňa 20/05/2012. Bol mu udelený trest VT+OK za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP Článkok 5, bod 10.
Podľa DP Článok 1,2 a smernice THBL.         
-       ZČ: 2 stretnutia PODMIENEČNE so skúšobnou dobou do 31.12. 2012 vrátane
-       FP: bez pokuty
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráči môžu odvolať do 14 dní od doručenia.
 
 
3.)Ďalej DK THBL dopĺňa procedurálny bod c.) do ZÁPISNICE DK THBL zo dňa 29/12/2011 v zmysle DP Článok 5 bod 6.
DOPLNENÉ ROZHODNUTIE DK THBÚ:
a.) Podľa sadzobníka trestov bod 6 písmeno a) - vyhrážanie sa fyzickým napadnutím
-       ZČ: 3 mesiace NEPODMIENEČNE
-       FP: 10€ (30%)
b.) Podľa sadzobníka trestov bod 6 písmeno c) - fyzické napadnutie bez zranenia
-       ZČ: 3 mesiace NEPODMIENEČNE + 3 mesiace PODMIENEČNE do 30.6.2013 vrátane
-       FP: 14€ (40%)
c.)Celkovo:
-       ZČ: 6 mesiacov NEPODMIENEČNE + 3 mesiace PODMIENEČNE do 30.6.2013 vrátane
-       FP: 24€ (70%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráči môžu odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
Poznámka:
V zmysle DP tieto tresty plynú jeden po druhom ako nasledovné (nie súčasne) pričom sa mimosúťažné obdobie nezapočítava do plynutia trestu.
 
 
 
4.)Ďalej DK THBL dopĺňa procedurálny bod c.) do ZÁPISNICE DK THBL zo dňa 19/04/2012 v zmysle DP Článok 5 bod 6.
DOPLNENÉ ROZHODNUTIE DK THBÚ:
a.) Podľa sadzobníka trestov bod 6 písmeno c)
-       ZČ: 6 mesiacov NEPODMIENEČNE
-       FP: 14€ (40%)
b.)  Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno c)
-       ZČ: 6 mesiacov NEPODMIENEČNE
-       FP: 14€ (40%)
c.)Celkovo:
-       ZČ: 12 mesiacov NEPODMIENEČNE
-       FP: 28€ (80%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráči môžu odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
Poznámka:
V zmysle DP tieto tresty plynú jeden po druhom ako nasledovné (nie súčasne) pričom sa mimosúťažné obdobie nezapočítava do plynutia trestu.
 
 
 
V Trenčíne, 24.5.2012
DK THBÚ: M. Krist, M. Smolka, M.Kramár (nerozhodoval v bode1), M. Bračík (nerozhodoval v bode2)