Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 13/2011

9. 6. 2012

 

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 7.6.2012
 
Na zasadnutí DK THBÚ dňa 7.6.2012 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Potrestanie hráča J. Kubrického (MARSBORO) v stretnutí 4. semifinále THBL KSD - MARSBORO zo dňa 26/05/2012. Bol mu udelený DT za vyhrážanie sa rozhodcovi.
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ (riešené 2.6.2012):
Podľa sadzobníka trestov bod 6 písmeno a) – vyhrážanie sa rozhodcovi fyzickým napadnutím
-       ZČ: 8 stretnutí NEPODMIENEČNE
-       FP: 14€ (40%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
2.)Potrestanie hráča D. Klúčara (STAP) v stretnutí 5. semifinále THBL STAP - NEMŠOVÁ zo dňa 26/05/2012. Bol mu udelený trest 5 + OK za napadnutie protihráča.
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Vzhľadom na opakovaný priestupok udelený hráčovi trest podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) – fyzické napadnutie protihráča
-       ZČ: 3 mesiace NEPODMIENEČNE
-       FP: 14€ (40%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
Nakoľko hráčovi do 30.6.2012 trval podmienečný trest (2 zápasy), tento sa mení na nepodmienečný trest.
 
Poznámka:
V zmysle DP tieto tresty plynú jeden po druhom ako nasledovné (t.j. 2 zápasy a následne 3 mesiace ZČ), pričom sa mimosúťažné obdobie nezapočítava do plynutia trestu.
 
 
3.)Potrestanie hráča E. Bakoša (NEMŠOVÁ) v stretnutí 2. finále THBL RAMS – NEMŠOVÁ zo dňa 02/05/2012. Bol mu udelený TH za napadnutie protihráča.
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) – fyzické napadnutie protihráča
-       ZČ: 7 stretnutí NEPODMIENEČNE
-       FP: 17€ (50%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
 
4.)Potrestanie hráča M. Matušku (WINNERS) v stretnutí 4. semifinále THBL RAMS - WINNERS zo dňa 26/05/2012. Bol mu udelený TH za opakované vulgárne vyjadrovanie sa voči rozhodcovi .
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa sadzobníka trestov bod 4 písmeno b) – urážky, hrubé správanie a slovné napadnutia
-       ZČ: 6 stretnutí NEPODMIENEČNE
-       FP: 7€ (20%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
5.)DK THBÚ sa zaoberala podnetom doručeným 28.5.2012 od J. Kolářa (WINNERS) k stretnutiu 4. semifinále RAMS – WINNERS. Všetky dostupné informácie DK THBÚ posunula na prešetrenie RK THBÚ.
 
6.)DK THBÚ sa zaoberala odporom voči trestu doručeným od hráča M. Doba (DETROIT). Nakoľko neboli DK predložené žiadne nové skutočnosti, zostáva v platnosti pôvodný trest.
 
7.)DK THBÚ sa zaoberala odvolaním voči trestu N. Ondrášika (RAMS). Po opakovanom prejednaní a zvážení všetkých skutočností rozhodla DK ponechať v platnosti pôvodný trest.
 
8.)DK THBÚ sa zaoberala všetkými poznámkami uvedenými v zápise o stretnutí (4. semifinále KSD – MARSBORO) a nevyvodila žiadne ďalšie sankcie.
 
 
 
 
V Trenčíne, 7.6.2012
DK THBÚ: M. Krist, M. Kramár (nerozhodoval v bodoch 4,5,7), M. Smolka (nerozhodoval v bodoch 1,6,8), M. Hudcovský (nerozhodoval v bodoch 1,8), M. Bračík (nerozhodoval v bodoch 2,3)