Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárna komisia 3/2011

17. 11. 2011

 

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 17.11.2011
 
Na zasadnutí DK THBÚ zo dňa 17.11.2011 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Potrestanie hráča D. Klučara (STAP) v stretnutí 10. kola THBL WINNERS-STAP TN
zo dňa 12/11/2011.
Bol mu udelený nasledovný trest. TH - úder do oblasti hlavy a krku.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
a.) Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) – fyzické napadnutie bez zranenia
-       ZČ: 8 zápasov NEPODMIENEČNE (40%)
-       FP: 20€ (60%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráči môžu odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
2.)Preriešenie žiadosti kapitána hostí T. Martinka uvedeného v zápise o stretnutí 10. kola THBL WINNERS-STAP TN zo dňa 12/11/2011. V zápise bolo uvedené: „V 11.min. 3.tretiny R č.2 (R.Jankovský) pri hráčskej lavici H vyslovil: Nepískam fauly lebo sa bude ešte iskriť (ironicky). Žiadam o riešenie.“
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
      DK THBL po preskúmaní všetkých okolností posunula informáciu priamo orgánu RK THBL.
 
 
3.)Preriešenie vyžiadania vysvetlenia od disciplinárnej komisie vo veci riešenia trestu pre hráča družstva MARSBORO Ivana Škultétyho, požiadal P. Reisel dňa 15/11/2011.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
-       Distribúcia rozhodnutia DK THBL bola vykonaná zverejnením rozhodnutia DK THBL na stránke Trenčianskej hokejbalovej ligy www.thbl2009.estranky.sk,teda Oznamovanie a evidencia trestov prebehlo v zmysle Interných smerníc THBL ako doplnku DP SHbÚ, Článok 6).
-       DK THBL taktiež postupovala v zmysle DP Článok 5 bod10., citujem: Po objasnení všetkých okolnosti previnenia rozhodne DK o druhu a výške trestu.
 Pôvodné rozhodnutie DK THBL zo dňa 3/11/2011 zostáva v platnosti.
 
 
4.)Oprava rozhodnutia DK THBL zo dňa 3/11/2011. V bode 3.) nastala administratívna chyba pri prepise rozhodnutia v časti kategorizácie trestu.
OPRAVENÉ ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno d) a smernice THBL.
-       ZČ: 12 stretnutí NEPODMIENEČNE
-       FP: 20€ (60%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráči môžu odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
 
V Trenčíne, 17.11. 2011

DK THBÚ: M.Krist, M. Kramár (nehlasoval v bodoch 1,2), M.Smolka (nehlasoval v bode 3)