Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárna komisia 6/2011

30. 3. 2012

 

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 29.3.2012
 
Na zasadnutí DK THBÚ zo dňa 29.3.2012 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Žiadosť o zmenu trestu hráča I. Škultétyho (MARSBORO)
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Pôvodné rozhodnutie z Opravného rokovania DK THBÚ zo dňa 29/12/2011 zostáva v platnosti podľa DP Článok 5 bod 13.
V zmysle DP sa mimosúťažné obdobie nezapočítava do plynutia trestu(ov).
 
 
2.)Žiadosť o zmenu trestu hráča P. Pastoreka (EXOTI)
Pôvodné rozhodnutie zo zasadnutia DK THBÚ zo dňa  3/11/2011 bolo upravené.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP Článok 5 bod 13.
-          ZČ: 7 stretnutí NEPODMIENEČNE + 3 stretnutia PODMIENEČNE do 31.12.2012 vrátane
-          FP: 17€ (50%)
 
 
3.)Žiadosť o zmenu trestu hráča V. Porubského (NEMŠOVÁ)
Pôvodné rozhodnutie zo zasadnutia DK THBÚ zo dňa 3/11/2011 bolo upravené.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP Článok 5 bod 13.
-          ZČ: 8 stretnutí NEPODMIENEČNE + 4 stretnutia PODMIENEČNE do 31.12.2012 vrátane
-          FP: 20€ (60%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, 29.3. 2012
DK THBÚ: M.Krist, M. Kramár, M.Hudcovský, M.Smolka (nehlasoval v bode 1.), M.Bračík (nehlasoval v bode 3.)