Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárna komisia 7/2011

6. 4. 2012

 

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 5.4.2012
 
Na zasadnutí DK THBÚ zo dňa 5.4.2012 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Potrestanie hráčov A. Orieška (FALCONS), V. Ondrejíka (DUBNICA) v stretnutí 15. kola THBL FALCONS – DUBNICA zo dňa 01/04/2012 im bol udelený VT+OK za hrubosť /šarvátka/.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) a smernice THBL.
-       ZČ: 4 stretnutia PODMIENEČNE so skúšobnou dobou do 31.12. 2012 vrátane.
-       FP: 13€
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráči môžu odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
2.)Potrestanie hráča M. Vraždu (PIVOŇKA) v stretnutí 15. kola THBL KSD NDCA–PIVOŇKA zo dňa 01/04/2012. Bol mu udelený VT+OK za napadnutie hlavy a krku /NAPHK/.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno d) a smernice THBL.
-       ZČ: 14 stretnutí NEPODMIENEČNE
-       FP: 20€ (60%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
3.)    Taktiež boli preriešené všetky pripomienky kapitánov družstiev uvedené v zápisoch o stretnutiach 15. kola THBL.
a.) STAP-WINNERS (31/03/2012)
b.)    FALCONS-DUBNICA (01/04/2012)
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
DK THBL po preskúmaní všetkých okolností postúpila informácie RK THBL.
 
 
 
 
V Trenčíne, 5.4. 2012
DK THBÚ: M.Krist, M.Smolka, M. Kramár (okrem pripomienky 3a.))