Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárna komisia 8/2011

20. 4. 2012

 

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 19.4.2012
 
Na zasadnutí DK THBÚ zo dňa 19.4.2012 bolo preriešené nasledovné
 
1.)Potrestanie hráča J. Sika (DETROIT) v stretnutí 17. kola THBL FALCONS-DETROIT zo dňa 15/04/2012. Bol mu udelený disciplinárny trest (DT).
DT a.) za fyzické napadnutie rozhodcu (hodenie rukavice po rozhodcovi) bez zranenia
DT b.) za fyzické napadnutie funkcionára (delegáta) bez zranenia
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
a.) Podľa sadzobníka trestov bod 6 písmeno c)
-       ZČ: 6 mesiacov NEPODMIENEČNE
-       FP: 14€ (40%)
b.) Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno c)
-       ZČ: 6 mesiacov NEPODMIENEČNE
-       FP: 14€ (40%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráči môžu odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
Poznámka:
V zmysle DP tieto tresty plynú jeden po druhom ako nasledovné (nie súčasne) pričom sa mimosúťažné obdobie nezapočítava do plynutia trestu.
 
 
V Trenčíne, 19.04. 2012
DK THBÚ: M.Krist, M. Kramár, M.Smolka, M.Bračík