Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica zo zasadania 1/2011

21. 8. 2011

 

 

 

Zápisnica zo zasadania

 Trenčianskej hokejbalovej únie

č.1/2011

zo dňa 20.8.2011
 
 
Prítomní:
Mužstvá: Stap,Rams,KSD,Winners,Predators
Ospravedlnení: Nemšová,Dubnica
Výbor: Skúpy,Kadlecaj,Mendel,Krist,Dzian
 
Rokovanie:
1. Podľa predloženého rozpočtu je štartovné stanovené na 20 € za hráča.
2. Bol odsúhlasený nový formát platenia pokút. Mužstvo zaplatí KREDIT minimálne 20 € pred súťažou. Z tohto kreditu budú odrátavané pokuty hráčov a mužstva. O uplatňovaní kreditu bude záznam na internete. Po vyčerpaní kreditu je mužstvo povinné na základe upozornenia kredit navýšiť. Nevyčerpaný kredit je po poslednom zápase sezóny vrátený mužstvu.
3. Na internetovej stránke sa rozhodcovská komisia každý týždeň bude venovať 1 pravidlu – znenie a hlavne výklad, možné situácie.
4. Do Sadzobníka trestov sa zavádza pokuta 20 € za vykonávanie potreby v areáli ihriska.
5. Na budúcom zasadaní sa bude hlasovať o zmene pravidla pri signalizovanom treste a to: Ak pri signalizovanom treste mužstva, ktoré hrá oslabené, súper dosiahne gól, ruší sa prebiehajúci trest a mužstvu bude udelený signalizovaný trest.
6. Na budúcom zasadaní sa bude hlasovať o zmene maximálneho počtu kontumácií pre mužstvo spolu so zastavením činnosti na tri.
7. Bola odsúhlasená zmena použitia ŽOLÍKA: Mužstvo môže použiť žolíka až do času, keď uplynie odpočítavanie začiatku zápasu na tabuli, čiže do sirény pred začiatkom zápasu. Druhý žolík bol zamietnutý.
8. Na budúcom zasadaní sa bude hlasovať o zmene počtu odohratých zápasov pre play-off.
9. Od Vyhodnotenia 2012 budú postupne oceňované mužstvá, ktoré odohrali minimálne 10 sezón v THbL a vyšších ligách.
10. Mužstvá majú možnosť vytvoriť zo svojich radov nezávislú Odvolaciu komisiu, ktorá bude odsúhlasená Výborom THbL a jej odvolacie verdikty budú konečné pri zachovaní všetkých podmienok odvolania.
11. Na budúcom zasadaní bude prerokovaný návrh na odhŕňanie snehu v zimných mesiacoch formou brigád.
12. Uzávierka prihlášok mužstiev je v pondelok 5.9.2011 o 18:00.
Za prihlásené mužstvo sa považuje mužstvo, ktoré splní:
2x súpiska, registračky, štartovné za minimálne 11 hráčov, kredit minimálne 20 € na pokuty. V tomto termíne sa budú vyberať aj peniaze za objednané loptičky v cene 1,50 € za kus.
13. Začiatok súťaže je stanovený na sobotu 10.9.2011.
14. Na budúcom zasadaní bude doplnená Rozhodcovská komisia
o 1 člena za Martina Noseka.
15. Na zasadaní boli odsúhlasené najbližšie prevádzkové náklady: natretie čiar, oprava tabule, podloženie mantinelov, nákup nových sietí na bránky (pred jarnou časťou).
 
 
Vypracoval: R.Kadlecaj
 

V Trenčíne, 21.8.2011

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.