Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 1/2012

17. 11. 2012

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 5.11.2012
 
Na zasadnutí DK THBÚ zo dňa 5.11.2012 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Žiadosť o odpustenie zvyšného disciplinárneho trestu hráčovi D. Klúčarovi (STAP) poslaná 17/10/2012.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Pôvodné rozhodnutie DK THBÚ zo dňa 7/6/2012 zostáva v platnosti podľa DP Článok 5 bod 13, nakoľko trest bol udelený v dobe podmienečného odkladu predchádzajúceho trestu zo dňa 29/12/2011.
 
Citujem DP, článok 5, bod 13:
„Po uplynutí najmenej polovice trestu zastavenia činnosti alebo uzavretia ihriska (ihrísk) môže disciplinárna komisia, ktorá trest uložila, na základe nového finančného poplatku (podľa čl.12), doloženej žiadosti potrestaného jednotlivca, kolektívu, klubu alebo klubu, ktorého člen alebo kolektív bol potrestaný zmeniť časť trestu na podmienečný. Skúšobná doba sa stanoví najmenej v dĺžke dvojnásobku zvyšku trestu, najviac v dĺžke 18 mesiacov. Tresty udelené v dobe podmienečného odkladu sa už nemôžu zmeniť na podmienečné.“
 
Nepodmienečný trest končí dňa 24/12/2012.
 
 
 
 
V Trenčíne, 5.11. 2012
DK THBÚ: M.Krist, M. Kramár, M.Smolka, M. Krajčovič, M.Bračík (nehlasoval)