Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 11/2012

24. 7. 2013

 

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 28.6.2013
 
Na zasadnutí DK THBÚ dňa 28.6.2013 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Odvolanie  hráča R. Šlosára (EXOTI) zo dňa 30.5.2013. V zápise o stretnutí dohrávky 13.kola THBL PIRATES - EXOTI dňa 12.5.2013 boli uvedené skutočnosti, z ktorých vyplynulo, že menovaný hráč počas odpykávania trestu v stretnutí urážal a slovne napádal funkcionára stretnutia (časomerača).
Poznámka: Uvedené skutočnosti sa rozhodcovia dozvedeli bezprostredne po stretnutí a tie boli uvedené do zápisu o stretnutí.
Pôvodné rozhodnutie zo zasadnutia DK THBÚ zo dňa 16/5/2013 bolo upravené.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno b.), článok 5, sadzobníka trestov bod 4 písmeno c) a smernice THBL.      
-       ZČ: 2 stretnutia NEPODMIENEČNE + 2 stretnutia PODMIENEČNE so skúšobnou dobou
do 31.12.2013 vrátane
-        FP: 10€ (30%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia.
 
 
 
V Trenčíne, 28.6.2013
DK THBÚ: M. Krist, M. Bračík, M. Smolka, M. Krajčovič, M. Kramár (nehlasoval)