Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 13/2012

13. 9. 2013

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 11.9.2013

 

Na zasadnutí DK THBÚ dňa 11.9.2013 bolo preriešené nasledovné:

 

1.)  Preriešenie záverov zo zasadnutia DK THBÚ zo dňa 7.9.2013 týkajúcich sa:

-      ROZHODNUTIA DK THBÚ zo dňa 16.5.2013 uvedené v bode 3.)

-      Odvolania  hráča R. Šlosára (EXOTI) zo dňa 30.5.2013 k udelenému trestu v  ROZHODNUTÍ DK THBÚ zo dňa 16.5.2013 v bode 3.)

-      ROZHODNUTIA DK THBÚ zo dňa 28.6.2013

 

ROZHODNUTIE DK THBÚ:        

-   Menovaný hráč nesplnil žiadne povinnosti, ktoré mu boli určené DK THBÚ dňa 7.9.2013.

-   Zaniká ROZHODNUTIE DK THBÚ zo dňa 28.6.2013.

-   Odvolanie zo dňa 30.5.2013 má štatút „neprerokované odvolanie“, nakoľko nesplnilo všetky ustanovenia SP, Časť V., Článok 2, bod 7.

-   Zostáva v platnosti ROZHODNUTIE DK THBÚ zo dňa 16.5.2013 uvedené v bode 3.).

Pôvodný trest pre hráča R. Šlosára (EXOTI), vyplývajúci z tohto rozhodnutia, je uvedený nižšie a je nemenný:

-       ZČ:8 stretnutí NEPODMIENEČNE (40%)

-       FP: 10 € (30%)

Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno b.), článok 5, sadzobníka trestov bod 4 písmeno c) a smernice THBL.      

 

 

 

 

V Trenčíne, 11.9.2013

 

DK THBÚ: M. Krist, M. Krajčovič, M. Kramár, M. Bračík