Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 2/2012

18. 11. 2012

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 16.11.2012
 
Na zasadnutí DK THBÚ zo dňa 16.11.2012 bolo preriešené nasledovné
 
1.)       Potrestanie hráča Michala Smolku (MARSBORO) v stretnutí 9. kola THBL
MARSBORO - STAPTN zo dňa 11/11/2012. Bol mu udelený trest MT+MT+OK
za opustenie bránkoviska a zapojenie sa do šarvátky.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
 
Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno c).
-       ZČ: 4 stretnutia NEPODMIENEČNE + 8 stretnutí PODMIENEČNE
so skúšobnou dobou do 31.5. 2013 vrátane.
-       FP: 13€
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 7 dní od doručenia.
 
 
 
V Trenčíne, 16.11. 2012
DK THBÚ: M. Krist, M. Kramár, M. Bračík, M. Kajčovič, M.Smolka (nehlasoval)