Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 3/2012

23. 11. 2012

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 22.11.2012
 
Na zasadnutí DK THBÚ dňa 22.11.2012 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Prešetrenie podnetu od hráča M. Mendela (PREDATORS) doručeného dňa 17/11/2012 na ŠTK THBÚ a DK THBÚ.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
-       DK THBÚ preskúmala všetky platné pravidlá, poriadky, smernice, interné smernice pre THBL a taktiež všetky dostupné okolnosti podnetu týkajúce sa, citujem:  momentu, ktorý nastal tesne po stretnutí 10.kola THBL 17.11.2012 PREDATORS - DETROIT.
-       DK THBÚ nezhliadla žiadne porušenie v zmysle DP a nevyvodila žiadne sankcie.
-       Ďalej DK THBÚ postúpila všetky dostupné informácie na ŠTK a na RK THBL.
 
 
 
2.)DK THBL procedurálne dopĺňa tretí odsek do ZÁPISNICE DK THBL zo dňa 8/5/2012 časť ROZHODNUTIE DK THBÚ bod 2.) v zmysle DP Článok 2, bod 1.,5. a Článok 3, bod1.
 
DOPLNENÉ ROZHODNUTIE DK THBÚ v ZÁPISNICI 8/5/2012 v bode 2.):
Potrestanie hráča M. Doba (DETROIT) v stretnutí 20. kola THBL MARSBORO – DETROIT zo dňa 06/05/2012. Bol mu udelený trest TH za úder protihráča hlavou.
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa sadzobníka trestov bod 5 písmeno b) – pokus o fyzické napadnutie protihráča
-       ZČ: 2 stretnutia NEPODMIENEČNE + 2 stretnutia PODMIENEČNE do 31.04.2013
-       FP: 14€ (40%)
Ak dôjde počas skúšobnej doby k previneniu podľa bodu 4,5 alebo 6 sadzobníka trestov DP, pôvodný podmienečný trest je stanovený na strednú hranicu trestu v týchto bodoch.
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
 
 
V Trenčíne, 22.11.2012
DK THBÚ: M. Krist, M. Bračík, M. Kramár, M. Smolka, M.Krajčovič