Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 4/2012

16. 12. 2012

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 8.12.2012
 
Na zasadnutí DK THBÚ dňa 8.12.2012 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Potrestanie hráča M. Fašanoka (MARSBORO) v stretnutí dohrávky 3.kola THBL FALCONS – MARSBORO dňa 2.12.2012 mu bol udelený TH za nadmerne hrubú hru.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.), článok 5, sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) a smernice THBL.
-       ZČ: 8 stretnutí NEPODMIENEČNE (40%)
-       FP: 17€ (50%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia.
 
 
2.)Potrestanie hráča P. Bachynca (MARSBORO) v stretnutí dohrávky 3.kola THBL FALCONS – MARSBORO dňa 2.12.2012 mu bol udelený TH za úder hlavou.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.), článok 5, sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) a smernice THBL.
-       ZČ: 8 stretnutí NEPODMIENEČNE (40%)
-       FP: 17€ (50%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráči môžu odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
3.)Potrestanie hráča I. Bernáta (FALCONS) v stretnutí dohrávky 3.kola THBL FALCONS – MARSBORO dňa 2.12.2012 mu bol udelený 5+(OK) za hrubosť.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.), článok 5, sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) a smernice THBL.      
-       ZČ: 2 stretnutia NEPODMIENEČNE + 2 stretnutia PODMIENEČNE so skúšobnou dobou
do 30.06. 2013 vrátane
-       FP: bez pokuty
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráči môžu odvolať do 14 dní od doručenia.
 
 
4.)Potrestanie hráča I.Škultétyho (MARSBORO) Vstretnutí dohrávky 3.kola THBL FALCONS – MARSBORO dňa 2.12.2012 mu bol udelený 5+(OK) za vrazenie na mantinel. Menovaný hráč bol v čase udelenia priestupu v podmienečnom treste
(viď. ZÁPISNICA DK THBÚ-29.12.2012)
 
 
 
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 3 bod 2.
-       ZČ: 3 mesiace NEPODMIENEČNE (podmienečný trest bol zmenený na nepodmienečný, trvanie trestu od 3/12/2012 do 3/3/2013)
 
DK THBÚ ďalej vynesie konečné rozhodnutie o udelení trestu hráčovi I. Škultétymu následne po prešetrení všetkých okolností súvisiacich s daným prípadom (po predložení správy z lekárskeho vyšetrenia zdravotného stavu hráča, na ktorého bol spáchaný zákrok)
 
Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia.
 
 
 
V Trenčíne, 14. 12. 2012
DK THBÚ: M. Krist, M. Bračík, M. Kramár, M.Krajčovič