Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 5/2012

3. 3. 2013

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 25.2.2013
 
Na zasadnutí DK THBÚ dňa 25.2.2013 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)       Potrestanie hráča I.Škultétyho (MARSBORO) v stretnutí dohrávky 3.kola THBL
FALCONS – MARSBORO dňa 2.12.2012 mu bol udelený 5+(OK) za vrazenie na mantinel.
-     Menovaný hráč bol v čase udelenia trestu  v podmienečnom treste,
(viď. ZÁPISNICA DK THBÚ - 29.12.2011).
-     Menovanému hráčovi bol pôvodný podmienečný trest zmenený na nepodmienečný podľa
DP článok 3 bod 2.
ZČ: 3 mesiace NEPODMIENEČNE - trvanie trestu od 3/12/2012 do 3/3/2013.
(viď. ZÁPISNICA DK THBÚ - 8.12.2012)
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ o následnom treste:
Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5, článok 5, prílohy DP bod2, sadzobníka trestov bod 5 písmeno d) a smernice THBL.
-     ZČ: 12 mesiacov NEPODMIENEČNE
-     FP: 34€ (100%)
 
Poznámka:
DK THBÚ vyniesla rozhodnutie o udelení následného trestu I. Škultétymu po prešetrení všetkých okolností súvisiacich s daným prípadom, taktiež bola predložená správa z lekárskeho vyšetrenia zdravotného stavu hráča, na ktorého bol spáchaný zákrok.
V zmysle DP sa trest prerušuje na mimo sezónne obdobie, doba prerušenia sa nezapočítava
do dĺžky trestu.
 
Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
 
 
V Trenčíne, 25. 2. 2013
DK THBÚ: M. Krist, M. Bračík, M. Kramár, M.Krajčovič