Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 7/2012

18. 4. 2013

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 18.4.2013
 
Na zasadnutí DK THBÚ dňa 18.4.2013 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Žiadosť o zmenu trestu hráča M. Fašanoka (MARSBORO). V stretnutí dohrávky 3.kola THBL FALCONS – MARSBORO dňa 2.12.2012 mu bol udelený TH za nadmerne hrubú hru.
Pôvodné rozhodnutie zo zasadnutia DK THBÚ zo dňa 8/12/2012 bolo upravené.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP Článok 5 bod 13.
-       ZČ: 6 stretnutí NEPODMIENEČNE + 2 stretnutia PODMIENEČNE do 31.12.2013 vrátane
-       FP: 17€ (50%)
 
2.)Žiadosť o zmenu trestu hráča P. Bachynca (MARSBORO). V stretnutí dohrávky 3.kola THBL FALCONS – MARSBORO dňa 2.12.2012 mu bol udelený TH za úder hlavou.
Pôvodné rozhodnutie zo zasadnutia DK THBÚ zo dňa 8/12/2012 bolo upravené.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP Článok 5 bod 13.
-       ZČ: 4 stretnutia NEPODMIENEČNE + 4 stretnutia PODMIENEČNE do 31.12.2013 vrátane
-       FP: 17€ (50%)
 
3.)Potrestanie hráča M. Chlebíka (PREDATORS). Vstretnutí 15.kola THBL PREDATORS – PIRATES dňa 14.4.2013 mu bol udelený trest do konca stretnutia (OK) za opakované nešportové správanie a vyhrážanie sa súperovmu hráčovi.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.), článok 5, sadzobníka trestov bod 3 písmeno a) a smernice THBL.      
-       ZČ: 4 stretnutia NEPODMIENEČNE + 2 stretnutia PODMIENEČNE so skúšobnou dobou
do 31.12.2013 vrátane
-       FP: 8 € (25%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia.
 
 
 
V Trenčíne, 18. 4. 2013
DK THBÚ: M. Krist,M. Bračík,M.Krajčovič,M. Kramár (nehlasoval v bode 3), M.Smolka (nehlasoval v bode 1, 2)