Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlo o striedavom štarte

21. 3. 2013

 

 

Článok 4
Rozhodovanie o hosťovaní
 
  1. Hráč môže požiadať matriku SHbÚ o:
    • hosťovanie
    • hosťovanie medzi súťažami (striedavý štart)
 
  1. Matrika SHbÚ schváli žiadosť o hosťovanie so súhlasom obidvoch klubov na dobu stanovenú na hosťovacom lístku, najmenej na 1 mesiac, najviac však do konca príslušnej sezónny.
 
  1. Hosťovanie sa môže predčasne zrušiť so súhlasom hráča a obidvoch klubov najskôr však po 1 mesiaci.
 
  1. Matrika SHbÚ schváli žiadosť o hosťovanie napriek nesúhlasu materského klubu, ak ide o hráča, ktorý je žiakom školy alebo učilišťa mimo sídla materského klubu a nový klub je v mieste alebo v najbližšom okolí prechodného pobytu. Hosťovanie sa vždy ukončí, ak už nie je dôvod, kvôli ktorému bolo hosťovanie schválené aj napriek nesúhlasu materského klubu.
 
  1. Hosťovanie medzi súťažami (striedavý štart):
·         tento typ hosťovania sa v priebehu sezóny u konkrétneho hráča môže uzavrieť iba raz a to len do jedného družstva súťaže, v ktorej neštartuje jeho materský klub. Hráč môže za materský klub aj družstvo, do ktorého má uzavreté hosťovanie medzi súťažami (striedavý štart) štartovať v dobe platnosti hosťovania bez obmedzenia.
·         hráči starší ako 21 rokov môžu uzavrieť takéto hosťovanie len na dobu do 31.12. príslušnej sezóny
·         hráči mladší ako 21 rokov môžu uzavrieť takéto hosťovanie až do konca príslušnej sezóny
 
  1. Z hráčov hosťujúcich podľa odst. 5 môžu v jednom stretnutí za príslušné družstvo nastúpiť maximálne 4 hráči. Prekročenie uvedeného počtu sa považuje za neoprávnený štart hráča (hráčov) a disciplinárne sa trestá.

 

 

 

    Materské mužstvo Striedavý štart
Bielik Vladimír ŠK 98 Pruské DETROIT
Šišovský Martin ŠK 98 Pruské PIRATES
Chlebík Martin ŠK 98 Pruské PREDATORS
Fumač Adam ŠK 98 Pruské MARSBORO
Moško Peter ŠK 98 Pruské MARSBORO
Bachynec Peter ŠK 98 Pruské MARSBORO
Škultéty Ivan ŠK 98 Pruské MARSBORO
Doskočil Peter ŠK 98 Pruské DUBNICA
Vozár Milan ŠK 98 Pruské NOVÁ DUBNICA
Jaško Branislav NOVÁ DUBNICA ŠK 98 Pruské
Valášek Martin NOVÁ DUBNICA ŠK 98 Pruské
Hegyi Martin NOVÁ DUBNICA ŠK 98 Pruské
Thomka Peter DUBNICA ŠK 98 Pruské
Šubert Lukáš STAP Vikings Veľké Leváre
Bakoš Emil ŠK 98 Pruské NEMŠOVÁ
       
       

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.