Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 1/2013

16. 10. 2013

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 10.10.2013
 
Na zasadnutí DK THBÚ dňa 10.10.2013 bolo preriešené nasledovné:
 
1.)Potrestanie hráča M. Chlebíka (BRUINS). Vstretnutí 3.kola THBL RAMS – BRUINS dňa 29.9.2013 mu boli udelené nasledovné tresty: OT,OK,TH za opakované nešportové správanie a vyhrážanie sa rozhodcovi stretnutia v stupňujúcej sa intenzite správania.
Následne nešportové a vulgárne správanie zo strany menovaného hráča pokračovalo:
-      aj voči spoluhráčom, keď fyzicky napadol spoluhráča, ktorý sa ho snažil upokojiť,
-      aj voči funkcionárovi THBÚ, predsedovi RK THBÚ, prítomnému na tomto stretnutí, keď ho slovne urážal.
Po okamžitom privolaní hliadky Mestskej Polície v TN a počas zásahu voči menovanému hráčovi, tento hráč pokračoval v hrubom správaní a v provokáciách voči okoliu, taktiež v zosmiešňovaní stretnutia a v zosmiešňovaní fungovania súťaže.
 
Menovaný hráč bol v tom čase v PODMIENEČNOM treste ZČ na 2 stretnutia       PODMIENEČNE so skúšobnou dobou do 31.12.2013 vrátane
-      viď Zápisnica DK THBÚ zo dňa 18.4.2013
 
 
 
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.), článok 5 a sadzobníka trestov bod 4 písmeno a), bod 4 písmeno b), bod 5 písmeno c), bod 6 písmeno a) a smernice THBL.
-       VČ – vylúčenie jednotlivca z činnosti v hokejbale (pôsobnosť THBÚ)
 
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia.
 
 
 
V Trenčíne, 10. 10. 2013
DK THBÚ: M. Krist, M. Bračík, M. Krajčovič, M. Kramár, R. Mjartan