Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 10/2013

3. 6. 2014

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THbÚ ZO DŇA 2.6.2014

Na zasadnutí DK THbÚ dňa 2.6.2014 bolo preriešené nasledovné:

1.   Potrestanie hráčov SATINA Juraj (DUBNICA) a ONDREJÍK

Viliam (DUBNICA). V stretnutí 3.semifinále THBL

DUBNICA – AVANGARD dňa 1.6.2014 im bol udelený

Disciplinárny trest.

ROZHODNUTIE DK THbÚ:

Podľa DP článok 2., bod 1.,4.,5. písmeno a), článok 5.,

Smernice THbL a Sadzobníka trestov bod 4. – urážky

a hrubé správanie písmeno b) rozhodcov:

ZČ: 2 stretnutia NEPODMIENEČNE + 2 stretnutia

podmienečne do 30.6.2015

FP: 7 €

Odôvodnenie trestu:

DK prihliadla na fakt, že hráči neboli v minulosti riešení DK,

a po zápase sa ospravedlnili a podali si s rozhodcami ruky.

 

Podľa Internej smernice sa hráči proti tomuto rozhodnutiu

nemôžu odvolať.

Za DK: Mjartan, Krajčovič, Bračík, Martinek

 

 

2. DK prerokovala žiadosť o skrátenie trestu hráča BARÓN

Martin (VEGETA).

ROZHODNUTIE DK THbÚ:

DK ruší hráčovi zvyšok trestu (1 zápas NEPODMIENEČNE),

na odporúčanie VV THBL ruší hráčovi FP 15 €.

 

Za DK: Mjartan, Krajčovič, Bračík, Martinek

 

 

3. Potrestanie hráča MACOUN Ľubomír (VEGETA).

V stretnutí 3.štvrťfinále THBL VEGETA - AVANGARD dňa

24.5.2014 mu bol udelený trest 5 + OK za seknutie.

ROZHODNUTIE DK THbÚ:

Podľa DP článok 2., bod 1.,4.,5. Písmeno a), článok 5.,

Smernice THBL a Sadzobníka trestov bod 5) písmeno

c) – fyzické napadnutie bez zranenia:

ZČ: 4 stretnutia NEPODMIENEČNE

FP: 15 €

Odôvodnenie trestu:

DK prihliadala na fakt, že hráč nebol v minulosti riešený DK.

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní

od zverejnenia.

Za DK: Mjartan, Krajčovič, Bračík, Martinek

 

 

4. Potrestanie funkcionára ŠUBERT Lukáš (VEGETA) za

správanie v 3.štvrťfinále VEGETA – AVANGARD dňa

24.5.2014.

ROZHODNUTIE DK THbÚ:

Podľa Sadzobníka trestov bod 13.Marenie činnosti alebo

rozhodnutí riadiaceho orgánu:

ZČ: 1 stretnutie NEPODMIENEČNE ako FUNKCIONÁR

FP: 7 €

 

Podľa Internej smernice sa funkcionár  proti tomuto

rozhodnutiu nemôže odvolať.

Za DK: Mjartan, Krajčovič, Bračík, Martinek

 

5. DK upúšťa od disciplinárneho konania ZEMKO Juraj

(VEGETA) v plnej miere.

 

Za DK: Mjartan, Krajčovič, Bračík, Martinek

 

 

V Trenčíne, 2.6.2014