Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 11/2013

17. 6. 2014

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THbÚ ZO DŇA 16.6.2014
Na zasadnutí DK THbÚ dňa 16.6.2014 bolo preriešené nasledovné:
Potrestanie hráča KLÍMA Jozef (DUBNICA). V stretnutí
5.semifinále THBL DUBNICA – AVANGARD dňa 15.6.2014
mu bol udelený Disciplinárny trest.
ROZHODNUTIE DK THbÚ:
Podľa DP článok 2., bod 1.,4.,5. písmeno a), článok 5.,
Smernice THbL a Sadzobníka trestov bod 4. – urážky
a hrubé správanie písmeno b)rozhodcov:
ZČ: 2 stretnutia NEPODMIENEČNE + 2 stretnutia
podmienečne do 30.6.2015
FP: 7 €
Odôvodnenie trestu:
DK prihliadla na fakt, že hráči neboli v minulosti riešení DK.
 
Podľa Internej smernice sa hráč proti tomuto rozhodnutiu
nemôže odvolať.
Za DK: Mjartan, Krajčovič, Bračík, Martinek, Krist
 
 
2. DK prerokovala žiadosť o skrátenie trestu hráča SATINA
 Juraj (DUBNICA).
ROZHODNUTIE DK THbÚ:
Hráčovi trest zostáva v platnosti, nakoľko mu bol udelený
najmenší možný trest od DK.
 
Za DK: Mjartan, Krajčovič, Bračík, Martinek, Krist
 
V Trenčíne, 16.6.2014