Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 4/2013

5. 12. 2013

 

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 5.12.2013
 
Na zasadnutí DK THBÚ dňa 5.12.2013 bolo preriešené nasledovné:
 
1.) Potrestanie hráča P. Bežáka (BRUINS). V stretnutí 11.kola THBL KSD – BRUINS dňa 24.11.2013 mu bol udelený trest 5+OK za faul lakťom zo zranením protihráča
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.), článok 5, smernice THBL a sadzobníka trestov bod 5 písmeno d) - fyzické napadnutie so zranením.
-       ZČ: 2 stretnutia NEPODMIENEČNE + 4 stretnutia PODMIENEČNE do 30.6.2014
-       FP: 20€
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
2.) Potrestanie hráča J. Reháka (KSD). V stretnutí 11.kola THBL KSD – BRUINS dňa 24.11.2013 mu bol udelený trest 5+OK za úder do oblasti hlavy.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.), článok 5, smernice THBL a sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) - fyzické napadnutie bez zranenia.
-       ZČ: 1 stretnutie NEPODMIENEČNE + 3 stretnutia PODMIENEČNE do 30.6.2014
-       FP: Bez finančnej pokuty
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
3.) Potrestanie hráča B. Minárika (VEGETA). V stretnutí 11.kola THBL AVANGARD - VEGETA dňa 24.11.2013 mu bol udelený trest v hre TH za fyzické napadnutie bez zranenia.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.), článok 5, smernice THBL a sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) - fyzické napadnutie bez zranenia.
-       ZČ: 6 stretnutí NEPODMIENEČNE + 6 stretnutí PODMIENEČNE do 30.6.2014
-       FP: 20 €
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia v zmysle DP.
 
 
V Trenčíne, 5. 12. 2013
DK THBÚ: M. Krist, M. Bračík, M. Krajčovič, M. Kramár (iba v bodoch 1,2), R. Mjartan (nehlasoval)