Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 6/2013

16. 4. 2014

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THbÚ ZO DŇA 14.4.2014
Na zasadnutí DK THbÚ dňa 14.4.2014 bolo preriešené nasledovné
1. Potrestanie hráča MRAVÍKA Borisa (DETROIT). V stretnutí 18.kola
THbL DETROIT – STAP dňa 12.4.2014 mu bol udelený TREST V HRE
za vyvolanie bitky a vyhrážanie sa súperovi.
ROZHODNUTIE DK THbÚ:
Podľa DP článok 2., bod 1.,4.,5. písmeno a), článok 5., Smernice THbL
a Sadzobníka trestov bod 5. písmeno a) – vyhrážanie sa fyzickým
napadnutím
ZČ: 2 stretnutia NEPODMIENEČNE + 2 stretnutia podmienečne do 31.12.2014
FP: 7 €
Odôvodnenie trestu:
DK prihliadla na fakt, že hráč bol riešený prvý krát
DK, a že sa dostavil na zasadanie DK a svoje konanie oľutoval.
 
2. Potrestanie hráčov PEVNÉHO Róberta (STAP) a HESKA Milana
(DETROIT). V stretnutí 18.kola THbL DETROIT – STAP dňa 12.4.2014
bol obom udelený trest 4 + OK za opustenie hráčskej lavice počas
šarvátky.
ROZHODNUTIE DK THbÚ:
Podľa DP článok 2., bod 1.,3. obom hráčom udeľuje DK NAPOMENUTIE
bez FP.
Odôvodnenie trestu:
DK konštatovala, že hráči sa do šarvátky nezapojili, ale snažili sa ju
upokojiť.
 
 
Za DK sa zúčastnili: Mjartan, Krist, Bračík, Krajčovič, Martinek (nehlasoval)
V Trenčíne, 14.4.2014