Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 7/2013

23. 4. 2014

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 22.4.2014

 

Na zasadnutí DK THBÚ dňa 22.4.2014 bolo preriešené nasledovné:

 

1.) Potrestanie hráčov KAPKO Lukáš(AVANGARD), ŠIMKO Samuel (RAMS),  

     KRALOVIČ Peter (RAMS).

    V stretnutí 19.kola THBL AVANGARD – RAMS dňa 20.4.2014 im bol udelený trest 5+OK za fyzické napadnutie bez zranenia.

ROZHODNUTIE DK THBÚ:

Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.), článok 5, smernice THBL a sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) – fyzické napadnutie bez zranenia.

-       ZČ: 4 stretnutia NEPODMIENEČNE

-       FP: 15 €

-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráči nemôžu odvolať! Viď Interná smernica THBL článok7, bod 1.                                                                                                                                                         Odôvodnenie trestu: DK prihliadla na fakt, že hráči neboli riešení DK.

 

 

2.) Potrestanie hráča PASTOREK Patrik (RAMS).

     V stretnutí 19.kola THBL AVANGARD – RAMS dňa 20.4.2014 mu bol udelený trest 5+OK za fyzické napadnutie bez zranenia.

ROZHODNUTIE DK THBÚ:

Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.), článok 5, smernice THBL a sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) –fyzické napadnutie bez zranenia.

-       ZČ: 4 stretnutia NEPODMIENEČNE + 2 stretnutie PODMIENEČNE do 31.12.2014

-       FP: 15 €

-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč nemôže odvolať! Viď Interná smernica THBL článok7,bod 1.                                                                                                                                                             Odôvodnenie trestu: DK prihliadla na fakt, že hráč už bol v minulosti  riešený DK.

 

 

3.) Potrestanie hráča BACHYNEC Peter(AVANGARD).

    V stretnutí 19.kola THBL AVANGARD – RAMS dňa 20.4.2014 mu bol udelený trest 5+OK za fyzické napadnutie bez zranenia.

ROZHODNUTIE DK THBÚ:

Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a.), článok 5, smernice THBL a sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) –fyzické napadnutie bez zranenia.

-       ZČ: 4 stretnutia NEPODMIENEČNE + 1 stretnutie PODMIENEČNE do 31.12.2014

-       FP: 15 €

-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč nemôže odvolať! Viď Interná smernica THBL článok7, bod 1.                                                                                                                                                           Odôvodnenie trestu: DK prihliadla na fakt, že hráč už bol v minulosti

    riešený DK  .

 

4.) DK postúpila riešenie výsledku a okolností predčasne ukončeného stretnutia AVANGARAD-RAMS

     podľa Súťažného poriadku článok 8. bod 9). ŠTK THBL a RK THBL.

 

 

Za DK sa zúčastnili: Mjartan, Krist, Bračík, Martinek

 

 

     V Trenčíne, dňa: 22.4.2014