Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 8/2013

16. 5. 2014

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 15.5.2014


NA ZASADNUTÍ DK THBÚ DŇA 15.5.2014 BOLO PRERIEŠENÉ NASLEDOVNÉ:


1. Potrestanie hráčov UKUŠ Milan (AVANGARD) a BARÓN Martin (VEGETA).

V stretnutí 22.kola THBL AVANGARD - VEGETA dňa 11.5.2014

im bol udekený trest 5 + OK za fyzické napadnutie bez zranenia.

ROZHODNUTIE DK THBÚ:

Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno a), článok 5, Smernice

THBL a Sadzobníka trestov bod 5 písmeno c) - fyzické

napadnutie bez zranenia:

- ZČ: 4 stretnutia NEPODMIENEČNE

- FP : 15 €

Proti tomuto rozhodnutiu sa hráči môžu odvolať do 14 dní.

Odôvodnenie trestu: DK prihliadla na fakt, že hráči neboli v

minulosti riešení DK.


2.DK prerokovala žiadosti o skrátenie trestu hráčov KAPKO

Lukáš (AVANGARD) a KRALOVIČ Peter (RAMS).

ROZHODNUTIE DK THBÚ:

Obom hráčom DK mení zvyšok NEPODMIENEČNÝCH trestov

na PODMIENEČNÉ, a to takto:

KRALOVIČ Peter (RAMS) - 1 zápas PODMIENEČNE do

31.12.2014

KAPKO Lukáš (AVANGARD) - 2 zápasy PODMIENEČNE do

31.12.2014Za DK sa zúčastnili: Mjartan, Krist, Bračík, Martinek


V Trenčíne dňa: 15.5.2014