Choď na obsah Choď na menu
 


Zasadanie RK dňa 24.4.2014

24. 4. 2014

 

 

Zasadanie rozhodcovskej komisie THBL z 24.4.2014
 
Na zasadaní rozhodcovskej komisie zo dňa 24.4.2012 bolo riešené:
-           Zápas 19.kola THBL z 20.4.2014 Avangard – Rams kde bolo zistené pochybenie rozhodcov pri ukončení tohto zápasu, rozhodcovia Mjartan Radovan a Kadlecaj Robert boli za toto riešený podľa sadzobníka trestov bod 8 písmeno a) podľa čoho im bol udelený trest každému NAPOMENUTIE.
Odôvodnenie: Rozhodcovia ukončili zápas predčasne aj keď nenastala žiadna zo situácii zo súťažného poriadku článku 8 a odsekov 7 a 8 kde sú presne popísané situácie kedy zápas musia a môžu ukončiť. RK pri udelení trestu prihliadala na fakt, že rozhodcovia v minulosti neboli riešený RK.
 
 
                                        S pozdravom predseda RK THBL
                                                   Miroslav Mendel