Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 1/2014

28. 10. 2014

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THbÚ ZO DŇA 27.10.2014
Na zasadnutí DK THbÚ dňa 27.10.2014 bolo preriešené nasledovné:
Potrestanie hráča BOTKA Ján (BOŠANY). V stretnutí
6.kola THBL BOŠANY – PRUSKÉ dňa 26.10.2014
mu bol udelený trest 5+OK.
ROZHODNUTIE DK THbÚ:
Podľa DP článok  2., bod 1.,4.,5. písmeno a), článok 5.,
Smernice THbL a Sadzobníka trestov bod 5. – fyzické
napadnutie hráča funkcionára, diváka, písmeno c) fyzické
napadnutie bez zranenia:
ZČ: 4 stretnutia NEPODMIENEČNE
FP: 15 €
Odôvodnenie trestu:
DK prihliadla na fakt, že hráč nebol v minulosti riešený DK.
 
Podľa Internej smernice sa hráč proti tomuto rozhodnutiu
nemôže odvolať.
Za DK: Mjartan (nehlasoval), Krajčovič, Bračík, Martinek,
Krist (nehlasoval)
 
V Trenčíne, 27.10.2014