Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 2/2014 + rozhodnutie ŠTK

4. 12. 2014

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THbÚ ZO DŇA 1.12.2014

Na zasadnutí DK THbÚ dňa 1.12.2014 bolo preriešené nasledovné:

Potrestanie hráča ŠUBERT Lukáš (VEGETA). V stretnutí 2.kola THBL

FALCONS – VEGETA dňa 29.11.2014 mu bol udelený Disciplinárny trest.

ROZHODNUTIE DK THbÚ:

Podľa DP článok 2., bod 1.,4.,5. písmeno a), článok 5., Smernice THbL

a Sadzobníka trestov bod 6. – fyzické napadnutie rozhodcu,

písmeno a) vyhrážanie fyzickým napadnutím:

ZČ: 9 mesiacov NEPODMIENEČNE

FP: 7 €

Trest začína úvodným kolom jarnej časti.

Odôvodnenie trestu:

DK prihliadla na fakt, že hráč boli v minulosti riešený DK

(DP článok 5., bod 5.).

Hráč bol za posledné 2 roky riešený DK 3 krát.

 

Podľa Internej smernice sa hráč proti tomuto rozhodnutiu nemôže odvolať.

Za DK: Mjartan, Bračík, Krist

 

V Trenčíne, 1.12.2014

 

 

ROZHODNUTIE ŠTK:
FALCONS - VEGETA, dohrávka 2.kola zo dňa 29.11.2014:
Podľa Súťažného poriadku časť IV., článok 1., bod 2.,3.,4.,
a Interných smerníc THbL zostáva v platnosti výsledok 5:0
v prospech mužstva FALCONS, avšak výsledok je
považovaný za KONTUMAČNÝ, z čoho vyplýva
pokuta za 1.kontumáciu 10 € pre mužstvo VEGETA.
Započítavajú sa všetky štatistiky.
Stretnutie bolo ukončené v čase 39:58 pre nedostatočný
počet hráčov mužstva VEGETA.