Choď na obsah Choď na menu
 


Zasadanie VV a pokyny pre 25.sezónu

29. 7. 2014

 

 

ZASADANIE VÝKONNÉHO VÝBORU THBÚ
24.7.2014, INFINITY TRENČÍN
Prítomní:  R.Kadlecaj, M.Mendel,R.Mjartan
Neprítomní: M.Skúpy
Hostia: M.Krist
 
1. Úvodné zasadanie pred 25.ročníkom sa uskutoční v stredu 3.9.2014 o 18:00 v MAGNUSE,
začiatok sezóny v sobotu 13.9.2014.
Žiadame zástupcov mužstiev, aby si na zasadania pred sezónou vyhradili dostatočný čas,
je nutné odhlasovať a potvrdiť množstvo bodov.
2. Na úvodnom zasadaní sa uskutočnia voľby do Výkonného výboru a komisií, a to:
predseda VV, športovo-technická komisia (3 členovia), rozhodcovská (3 členovia),
disciplinárna (5 členov). Týmto žiadame mužstvá, ktoré sa budú prihlasovať do sezóny, aby
si pripravili kandidátov do komisií, nakoľko komisie už nemôžu byť 1-členné.
3.Predseda RK predniesol požiadavku na zvýšenie odmeny pre rozhodcov, detaily a systém
bude dohodnutý na zasadaní.
4.Mužstvá, ktoré sa prihlásia do sezóny, budú povinné nominovať 2 rozhodcov, ktorí sa zúčastnia
školenia a budú nasadzovaní podľa vopred dohodnutých pravidiel.
5. Na úvodnom zasadaní bude prednesená možnosť používania športových kamier na ihrisku,
otvorí sa diskusia o technickom a legislatívnom zabezpečení.
6. Na ihrisku bude nutné vykonať nasledovné opravy: natretie čiar, výmena sietí za bránkami,
výmena sietí na bránkach, vyčistenie mantinelov na strane od trestnej lavice.
7. Počas zimnej prestávky začne príprava osláv štvrťstoročnice trenčianskeho hokejbalu.
 
Vypracoval: R.Kadlecaj
V Trenčíne, 27.7.2014

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.