Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 3/2015

10. 6. 2016

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THbÚ ZO DŇA 19.5.2016

Na zasadnutí DK THbÚ dňa 19.5.2016 bolo preriešené nasledovné:

Potrestanie hráča STAŇO Tomáš (DUBNICA). V stretnutí

3.štvrťfinále play-off THBL DUBNICA – AVANGARD dňa

7.5.2016 mu bol udelený Trest v hre.

ROZHODNUTIE DK THbÚ:

Podľa DP článok 2., bod 1.,4.,5. písmeno a), článok 5.,

Smernice THbL a Sadzobníka trestov bod 6. – fyzické

napadnutie rozhodcu, písmeno c) fyzické napadnutie bez

zranenia:

ZČ: 9 mesiacov NEPODMIENEČNE

FP: 14 €

Odôvodnenie trestu:

DK tu prihliadla k priťažujúcim okolnostiam, a to najmä

k faktu, že vyššie hráč urobil tento priestupok po tom,

ako mu boli udelené všetky predchádzajúce tresty

(2+2+10+OK), takže si svoje konanie mohol premyslieť,

a teda nemohol jednať v afekte.

DK prihliadla k poľahčujúcim okolnostiam a to takým, že

hráč ešte nebol disciplinárne trestaný DK THbÚ.

Trest začína hráčovi plynúť 9.5.2016 a je prerušený počas

letnej prestávky.

Podľa Internej smernice sa hráč proti tomuto rozhodnutiu

nemôže odvolať.

 

Za DK: Mjartan, Bračík, Krist

 

V Trenčíne, 21.5.2016