Choď na obsah Choď na menu
 


Zasadanie kapitánov a VV 9.9.2015

9. 9. 2015

 

ZASADANIE MUŽSTIEV THBÚ

9.9.2015, MAGNUS CENTER TRENČÍN

 

 

Prítomní:  R.Kadlecaj, M.Mendel,R.Mjartan,M.Skúpy,M.Krist,P.Dzian,

                 zástupcovia mužstiev   

                 FALCONS,AVANGARD,STAP,VEGETA,DUBNICA,NOVÁ DUBNICA,  

                 NEMŠOVÁ,OVEČKÁR,PIRATES

Neprítomní: zástupca mužstva DETROIT

 

1.Voľby do Výkonného výboru:

Na budúcom zasadaní bude navrhnutý do ŠTK Martin Šišovský, je NUTNÉ

ešte 1 člena.

Na budúcom zasadaní bude navrhnutý do RK Mário Krist, je nutné ešte 1 člena.

Na budúcom zasadaní bude návrh na úpravu DK na 3-člennú,

vzdali sa Martin Krajčovič a Tomáš Martinek.

 

2.Prihlasovanie mužstiev je 16.9.2015 o 18:00, MAGNUS CENTER.

Mužstvá musia zaregistrovať minimálne 11 hráčov, štartovné za hráča je 20 €,

súpiska sa odovzdáva vo dvoch vyhotoveniach, mužstvo priloží registračné

preukazy prihlásených hráčov, fotky nových hráčov, prípadne prestupové lístky.

Prestup sa potvrdzuje hráčom, ktorí boli registrovaní v sezóne 2014/2015 a ich

materské mužstvo nastúpi v sezóne 2015/2016.

Mužstvá sú taktiež povinné navýšiť si kredit podľa potreby.

STAV KREDITOV: NEMŠOVÁ 3,50, AVANGARD -6,NOVÁ DUBNICA 60,

                  STAP 1,DUBNICA 38,FALCONS 1,DETROIT 16,VEGETA -2.

 

3.Mužstvá, ktoré sa prihlásia do sezóny, sú povinné nominovať 2 rozhodcov, ktorí

budú nasadzovaní v prípade nedostatku kmeňových rozhodcov na zápasy. Uviesť

telefónny a mailový kontakt.

 

4.Je nutné vymeniť siete za bránami, rozpočet a spôsob financovania bude

dohodnutý na budúcom zasadaní.

 

5.Na budúcom zasadaní bude dohodnutý nový systém na vrátenie zastrelených

loptičiek.

 

6.Na ZŠ Veľkomoravská sa otvára hokejbalový krúžok, ktorý povedú R.Mjartan

a T.Martinek.

 

7.Na budúcom zasadaní sa bude hlasovať o úprave hráčov so striedavým štartom

na návrh M.Šišovského.

 

Vypracoval: R.Kadlecaj

V Trenčíne, 13.9.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.