Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 2/2017

9. 5. 2018

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBL ZO DŇA 7.5.2018                                                                        

Na zasadnutí DK THBL dňa 7.5.2018 bolo preriešené nasledovné:    Potrestanie hráča Satina Juraj (Dubnica). V stretnutí 12.kola dňa 6.5.2018 mu bol udelený trest 10+10+TH.

Rozhodnutie DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBU:

Podľa DP článok 2.bod 1,4,5 písmeno a) článok 5, Smernice THBL a Sadzobníka trestov bod 4 -  urážky, hrubé chovanie a slovné napádanie písmeno b) rozhodcov a zástupcov riadiaceho orgánu

ZČ: 3 stretnutia nepodmienečne

FP: 4 €

Odôvodnenie trestu: DK prihliadla na fakt, že hráč si svoje jednanie mohol premyslieť.

Podľa internej smernice sa hráč proti tomuto rozhodnutiu nemôže odvolať.

Za DK: Krist, Bračík

V Trenčíne, 7.5.2018