Choď na obsah Choď na menu
 


Interná smernica pre fungovanie DK THbÚ

12. 3. 2014

 

 

INTERNÁ SMERNICA K FUNGOVANIU DK THbÚ
 
DK THbÚ zaväzuje jednotlivcov (hráčov, trénerov, funkcionárov a rozhodcov THbÚ) a kolektívy dodržiavať pokyny v tejto internej smernici. Tieto pokyny majú slúžiť k jasnému ozrejmeniu fungovania DK THbÚ.
1.Každý jednotlivec (hráč, tréner, funkcionár a rozhodca THbÚ) a kolektív musí ovládať pravidlá hokejbalu, všetky poriadky a smernice:
a) Pravidlá hokejbalu
b) Súťažný poriadok (SP)
c) Registračný poriadok (RP)
d) Prestupový poriadok (PP)
e) Disciplinárny poriadok (DP)
f) Interné smernice THbÚ
g) Internú smernicu k fungovaniu DK THbÚ
2.Disciplinárne rokovanie DK THbÚ v danej veci sa riadi DP, Internými smernicami THbÚ a nasledovnými pokynmi v tejto smernici v súlade s DP, článok 5, bod 1 – 12 (Postup v disciplinárnom rokovaní)
a) DP, článok 5, bod 12. – Úhrada poplatku – platí len posledný odsek:
V bode 12. Platí len posledný odsek, teda každé disciplinárne rokovanie je klasifikované ako odôvodnený prípad a vždy je upustené od úhrady poplatku za disciplinárne rokovanie.
b) DP, článok 5, bod 7. – Účasť na rokovaní – platí v plnom rozsahu:
Je povinnosť overiť si okamžite termín rokovania u príslušnej DK.
c) DP, článok 5, bod 8. – Stanovenie povinnosti účasti jednotlivcov bez písomného pozvania:
DK THbÚ zasadá podľa potreby uplynulého kola vždy v PONDELOK o 18:00
Miesto konania: zasadačka Hurbanova 24, Trenčín – Sihoť
d) DP, článok 5, bod 9. – Predloženie stanoviska – platí v plnom rozsahu:
Ku každému priestupku svojho člena môže klub predložiť stanovisko s návrhom trestu. V prípade, že si disciplinárny orgán vyžiada stanovisko klubu, tento je povinný zaslať mu ho do 8 dní. Stanovisko sa predkladá najneskôr pred disciplinárnym rokovaním. Nesplnenie tejto povinnosti podlieha disciplinárnemu konaniu.
e)DP, článok 7, bod 1. – Opravné rokovanie – doplnenie o zániku práva na odvolanie:
 Ak sa trestaný hráč (zástupca mužstva) nedostaví ba zasadanie DK, alebo nepočká na verdikt DK, stráca možnosť odvolania.
f) DP, článok 6, bod 1. – Oznamovanie a evidencia trestov – doplnenie:
Každý trest, ktorý udelila DK THbÚ, bude v zápisnici zo zasadania obsahovať odôvodnenie trestu.
g) Sumár: Všetky články a body vo všetkých poriadkoch a smerniciach, uvedených v bode 1. Platia v plnom rozsahu, alebo sú spresnené v Interných smerniciach THbÚ a Internej smernici k fungovaniu DK THbÚ.
h) Interná smernica k fungovaniu DK THbÚ nadobúda účinnosť dňom 11.3.2014.
Vypracovali: ing.Mário Krist, Robert Kadlecaj
Schválil: VV THbÚ
 
Aktuálne kontakty na DK:
PREDSEDA:
Mjartan Radovan
ČLENOVIA:
Krist Mário
Krajčovič Martin
Bračík Michal
0915705215, bracikm@gmail.com 
Martinek Tomáš

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

pridanie komentara k diskusii

(igor, 23. 4. 2014 18:31)

ahojte, mozem sa spytat, kde sa da pridat komentar k https://thbl2009.estranky.sk/clanky/disciplinarka/disciplinarka-7-2013.html ? ... dakujem, Igor, Avangard