Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovisko VV k trestu Satina Juraj

10. 10. 2017

 

Zasadanie DK 23.8.2017:

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBL ZO DŇA 23.8.2017.                                                   Na zasadnutí DK THBL dňa 23.8.17 bolo preriešené nasledovné:                                     Potrestanie hráča Juraj Satina(Dubnica). V stretnuti o 3.miesto dňa 4.6.17.mu bol udelený trest 10+10+TH.

Rozhodnutie DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBU. Podľa DP článok 2.bod1,4,5 pismeno a článok 5,Smernice THBU a Sadzobníka trestov bod6,-fyzické napadnutie rozhodcu písmeno c,fyzické napadnutie bez zranenia.  ZČ:4 mesiace nepodmienečne.

FP:14€ 

Odôvodnenie trestu: DK prihliadla na fakt,ze hráč už bol v minulosti riešení DK a ze si svoje jednanie mohol premyslieť.                    Podľa internej smernice sa hráč proti tomuto rozhodnutiu nemôže odvolať.         Za DK: Mjartan,Krist a Bračik.

Zasadanie DK 27.9.2017:

ZASADANIE DK THBL ZO DŇA 27.9.2017 BOLO RIEŠENÉ NASLEDOVNÉ: Odvolanie p.Martina Chlebíka podané dňa 12.9.2017a Odvolanie p.Juraja Satinu podané dňa 4.9.2017 
DK Povoľuje uvedenému hráčovi p.Martinovi Chlebikovi hrať v THBL od 27.9.2017 (od ročníka 2017-2018) 
Odvolanie p.Juraja Slatinu sa zamieta.Odvolanie nesplnilo ani legislatívne náležitosti podania odvolania v zmysle interných smerníc THBL.

 

Zasadanie VV 3.10.2017:

VV upúšťa od potrestanie hráča Satina Juraj (DUBNICA), nakoľko DK nezačala konanie podľa DP, článok 5., bod 4., a to najmä nedostatočnou komunikáciou medzi DK a ŠTK.

Hráč bol zároveň dôrazne upozornený na správanie sa počas zápasov THBL.

Za VV: Kadlecaj Robert, Mendel Miroslav

V Trenčíne, 3.10.2017