Choď na obsah Choď na menu
 


428 - Zastavenie/prihrávka loptičky rukou

1. 10. 2011

 

 

 

428 - ZASTAVENIE/PRIHRÁVKA LOPTIČKY RUKOU

 

 

Hráč smie zastaviť alebo zraziť loptičku vo vzduchu otvorenou rukou, alebo rukou loptičku posunúť
po hracej ploche, pričom sa hra nepreruší, okrem prípadu, keď podľa mienky rozhodcu hráč úmyselne
usmernil loptičku svojmu spoluhráčovi alebo umožnil získať pre svoje družstvo výhodu, po ktorej hráč družstva, ktoré sa previnilo, získa loptičku pod kontrolu, a to alebo priamo alebo odrazom od ktoréhokoľvek hráča alebo rozhodcu. Hráč smie loptičku chytiť vo vzduchu, ale musí ju ihneď položiť alebo zraziť na hraciu plochu. Ak loptičku chytí a beží s ňou, čím získa územnú výhodu, bude mu uložený:
menší trest ( pozri Pravidlo 524 )..........( 2´)         
 
a) Ak po prihrávke rukou bola prerušená hra, vhadzovanie loptičky bude na najbližšom bode na vhadzovanie od miesta, kde bolo porušené pravidlo, avšak s výnimkou, že by družstvo, ktoré sa previnilo získalo územnú výhodu; v takom prípade bude vhadzovanie na najbližšom bode na vhadzovanie od miesta, kde bola prerušená hra, ak pravidlá nestanovujú inak.
 
b) Ak spoluhráč tohto hráča získal loptičku vo svojom obrannom pásme, rozhodca hru nepreruší za predpokladu, že akcia prihrávky sa skončí skor, ako hráč a loptička opustia obranné pásmo. Ak však hráč prihrá loptičku rukou zo stredného pásma spoluhráčovi vo svojom obrannom pásme, rozhodca preručí hru a vhadzovanie loptičky bude na bode na vhadzovanie v jeho obrannom pásme.
 
c) Ak spoluhráč tohoto hráča získal loptičku vo svojom útočnom pásme, rozhodca preruší hru a vhadzovanie loptičky bude v strednom pásme na bode na vhadzovanie pri jeho útočnom pásme.
 
d) Gól sa nesmie uznať, ak loptičku zrazil útočiaci hráč, aj keby sa loptička do bránky odrazila od ktoréhokoľvek hráča alebo jeho hokejky alebo korčule, od brankára alebo rozhodcu.
 
Dôležité:
Prihrávka rukou je povolená po stredovú červenú čiaru, no musí smerovať z obranného pásma.
 
A - Postup rozhodcov
1. Rozhodca nemusí signalizovať prihrávku rukou, ak hráč brániaceho sa družstva prihrá loptičku rukou spoluhráčovi vo vlastnom obrannom pásme, avšak okrem prípadu, že loptička opustí ich obranné pásmo.
 
2. Rozhodca má signalizovať prihrávku rukou, aby avizoval možný priestupok a potom využiť signál ´´nie´´, ak hra môže pokračovať, alebo prerušiť hru a zopakovať signál pre prihrávku rukou.
 
B - Výklad
1. Počet prihrávok rukou brániaceho sa družstva vo svojom obrannom pásme nie je ohraničený.
 
2. Brankár môže prihrať alebo odraziť loptičku rukou svojmu spoluhráčovi vo svojom obrannom pásme, ale nesmie loptičku chytiť a hodiť svojmu spoluhráčovi smerom dopredu ( pozri Pravidlo
543 b)).
 
C – Situácie
 
1. situácia
Útočiaci hráč zrazí loptičku rukou, tá sa potom odrazí od súperovho brankára a získa ju spoluhráč hráča, ktorý ju zrazil rukou jako prvý.
Rozhodnutie: Rozhodca preruší hru.
 
2. situácia
Hráč zrazíloptičku rukou, tá sa potom odrazí od tela spoluhráča a získa ju hráč súperovho družstva.
Rozhodnutie: Rozhodca hru nepreruší. Hru preruší, ak by s loptičkou hral spoluhráč hráča, ktorý loptičku zrazil rukou ako prvý. Skutočnosť, že loptička zasiahne hráča ešte neznamená, že hráč s loptičkou hral.
 
3. situácia
Hráč vo svojom obrannom pásme odrazí loptičku rukou zo svojho obranného pásma do stredného pásma. Loptička sa dotkne protihráča v strednom pásme (nehral s loptičkou a ani ju nemal pod kontrolou), a potom loptičku prevezme spoluhráč (v strednom pásme) hráča, ktorý ju odrazil rukou.

Rozhodnutie: Rozhodca preruší hru. Vhadzovanie loptičky bude na bode na vhadzovanie v obrannom pásme družstva ktorého hráč odrazil loptičku rukou. V tomto prípade je stredné pásmo považované až za strednou červenou čiarou.

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Ďakujem za upozornenie...

(admin, 1. 10. 2011 8:38)

Pozitívne je, že si tie právidlá hráči čítajú:)

puk?

(imro, 1. 10. 2011 8:24)

mi hrame v hokejbale aj s pukom ? to som nevedel. . . . :) viď.hore (b) prva veta . . .